ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-SERVICES

 • Ατομική Ψυχοθεραπεία-Individual Psychotherapy
 • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία-Family Psychotherapy
 • Θεραπεία Ζεύγους-Couples Psychotherapy
 • Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα-Parent Effectiveness Training
 • Διαδικτιακή Θεραπεία-Online psychotherapy
 • Ψυχοθεραπεία Εξαρτήσεων-Addiction Psychotherapy
 • Διαχήρηση του Άγχους-Anxiety and Stress Management
 • Ψυχοθεραπεία Κατάθλιψης-Depression Psychotherapy
 • Ψυχοθεραπεία Φοβιών-Phobia Psychotherapy
 • Ψυχοθεραπεία Ψυχικού Τραύματος-Trauma Psychotherapy
 • Συμβουλευτική Πένθους-Bereevement Counseling

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s