ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-SERVICES

Οι πιο κάτω υπηρεσίες προσφέρονται τόσο στο γραφείο αλλά και μέσω Zoom ή Skype. The following services can be offered either face to face or via Zoom or Skype.

 • Ατομική Ψυχοθεραπεία-Individual Psychotherapy
 • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία-Family Psychotherapy
 • Θεραπεία Ζεύγους-Couples Psychotherapy
 • Συμβουλευτική Γονέων-Parent Counseling
 • Ψυχοθεραπεία Εξαρτήσεων-Addiction Psychotherapy
 • Διαχήρηση του Άγχους-Anxiety and Stress Management
 • Ψυχοθεραπεία Κατάθλιψης-Depression Psychotherapy
 • Ψυχοθεραπεία Φοβιών-Phobia Psychotherapy
 • Ψυχοθεραπεία Ψυχικού Τραύματος-Trauma Psychotherapy
 • Συμβουλευτική Πένθους-Bereavement Counseling
 • Θετική Ψυχολογία-Positive Psychology

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close