ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-CV

12657771_10153526040712869_6386176344221913444_o

Alexis Antoniou (MA, ECP, PhD Candidate)

Βιογραφικό:

Ο Αλέξης Αντωνίου είναι αδειούχος ψυχολόγος και συστημικός ψυχοθεραπευτής με έδρα τη Λεμεσό. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας, μεταπτυχιακού στην Κλινική Συμβουλευτική Ψυχολογία και Διπλωμάτων στη Συμβουλευτική Εξαρτήσεων και Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει τετραετή επαγγελματική εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και κατέχει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στην Ψυχολογία.

Ως Ψυχολόγος έχει εργαστεί σε αρκετά πλαίσια ψυχικής υγείας όπως το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), στους Γιατρους του Κόσμου στην Ελλάδα και στο Κέντρο Συμβουλευτικής της Αμερικανικής Ακαδημίας. Σήμερα είναι επιστημονικός συντονιστής των ψυχολογικών υπηρεσιών στο Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης της Ιεράς Μητρόπολης  Λεμεσού όπου προσφέρει συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία αλλά και εποπτεία σε φοιτητές ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας. Διατηρεί επίσης το ιδιωτικό του γραφείο  προσφέροντας συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες και σεμινάρια. Ο Αλέξης έχει παρακολουθήσει περισσότερους από 800 πελάτες μέχρι τώρα στην πρακτική του και έχει εμπειρία ακόμα και με πολύπλοκες καταστάσεις και περιβάλλοντα.

Ο Αλέξης ως επαγγελματίας έχει κίνητρο και πάθος για την δουλειά του και μπορεί να προωθήσει την ευεξία, την αλλαγή και τη θετικότητα σε άτομα και τις οικογένειες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +35796759027

——————————————————————————————————————————————

Alexis Antoniou is a licensed Psychologist and a Systemic Psychotherapist based in Limassol-Cyprus. He holds a bachelor degree in Psychology, an MA in Clinical Counseling Psychology, and Diplomas in Addiction Counseling and Parent Effectiveness Training. Furthermore he has undertaken a professional training in Systemic Psychotherapy and is a holder of the European Certificate of Psychotherapy. Alexis is currently a PhD Candidate in Psychology.

As a Psychologist he has worked in many mental health placements such as KETHEA Athens (Therapy Centre for Dependent Individuals), Doctors of the World Greece, and at the American Academy Counseling Centre. Currently he is the scientific coordinator of  psychological services at the Family Guidance and Support centre in Limassol-Cyprus where he offers counseling and psychotherapy but also supervision to psychology and psychotherapy students. Alexis has his private practice in a warm and happy environment where he offers counseling and psychotherapy services, and workshops. Alexis has treated more than 800 clients up to now in his practice, and is experienced dealing with complex situations and backgrounds.

Alexis is a motivated professional who has passion for his job and can promote wellness, change, and positivity to individuals and families.

Contact number: +35796759027

Σύντομο Βιογραφικό

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s